• <pre id="pvafd"></pre><track id="pvafd"><strike id="pvafd"><ol id="pvafd"></ol></strike></track>

    <pre id="pvafd"></pre>
    <td id="pvafd"></td>

     安慶教育網
     拚今生,對花對酒,為伊淚落-解連環•怨懷無托拼音版翻譯周邦彥詳細信息
     宜城教育資源網www.duoyanshou.net

     解連環·怨懷無托拼音版翻譯周邦彥

     此詞以曲折細膩的筆觸,婉轉反復地抒寫了詞人對于昔日情人無限繾綣的相思之情。全詞直抒情懷,一波三折,委曲回宕,情思悲切,悱惻纏綿。

     拚今生,對花對酒,為伊淚落 
     yuàn huái wú tuō 。 jiē qíng rén duàn jué , xìn yīn liáo miǎo 。
     怨懷無托。嗟情人斷絕,信音遼邈。
     zòng miào shǒu 、 néng jiě lián huán , sì fēng sàn yǔ shōu , wù qīng yún bó 。
     縱妙手、能解連環,似風散雨收,霧輕云薄。
     yàn zǐ lóu kōng , àn chén suǒ 、 yī chuáng xián suǒ 。
     燕子樓空,暗塵鎖、一床弦索。
     xiǎng yí gēn huàn yè 。 jìn shì jiù shí , shǒu zhòng hóng yào 。
     想移根換葉。盡是舊時,手種紅藥。
     tīng zhōu jiàn shēng dù ruò 。 liào zhōu yī àn qū , rén zài tiān jiǎo 。
     汀洲漸生杜若。料舟依岸曲,人在天角。
     màn jì dé 、 dāng rì yīn shū , bǎ xián yǔ xián yán , dài zǒng shāo què 。
     漫記得、當日音書,把閑語閑言,待總燒卻。
     shuǐ yì chūn huí , wàng jì wǒ 、 jiāng nán méi è 。
     水驛春回,望寄我、江南梅萼。
     pàn jīn shēng , duì huā duì jiǔ , wèi yī lèi luò 。
     拚今生,對花對酒,為伊淚落。
      解連環·怨懷無托翻譯:
     幽怨的情懷無所寄托,哀嘆情人天涯遠隔,音書渺茫無著落?v然有妙手,能解開連環套索,擺脫感情糾葛,雙方的情意也會冷漠,像風雨一樣消散,云霧一樣輕薄。佳人居住的燕子樓已在空舍,灰暗的塵埃封鎖了,滿床的琵琶琴瑟。樓前花圃根葉全已移載換過,往日全是,她親手所種的紅芍藥香艷灼灼。
     江中的沙洲漸漸長了杜若。料想她沿著變曲的河岸劃動小舟,人兒在天涯海角飄泊?沼浀,當時情話綿綿,還有音書寄我,而今那些閑言閑語令我睹物愁苦,倒不如待我全都燒成赤灰末。春天又回到水邊驛舍,希望她還能寄我,一枝江南的梅萼。我不惜一切對著花,對著酒,為她傷心流淚。
     解連環·怨懷無托賞析:
     這首詞與一般寫相思別情的情詞不同。相思離情還有可托情懷之人,如今卻是“怨懷無托”。詞中抒發的便是由于“怨懷無托”而生發出來的種種曲折、矛盾的失戀情結。
     上片“怨懷無托,嗟情人斷絕,信音遼邈!边@三句把心中郁結已久的幽怨和盤托出,來勢突兀,說明心中的痛楚已經到了難以抑制、無可忍受的程度。這一痛楚是因為“情人斷絕,信音遼邈”。往日情人不僅絕情而且斷信,毫不留戀地棄他而去。負心如此,豈是常情所可猜度。
     “縱妙手能解連環,似風散雨收,霧輕云薄!庇仍怪翗O無以平憤,遂以譏刺口吻以泄怨怒。意思是說:這拋我而去的負心女子,把本不可解的愛情,就像古代齊王后解玉連環那樣,椎破(砸碎)解之!敖膺B環”的故事,見《戰國策·齊策六》:“秦昭王嘗遣使者遺君王后玉連環,曰:‘齊多智,而解此環否?’君王后以示群臣,群臣不知解,君王后引錐椎破之,謝秦使曰:‘謹以解矣!’”這本來是一次齊國與秦國的外交斗爭,秦國有意示威,齊王后并不示弱,暗示的方法非常決斷而巧妙,所以說:“信妙手能解連環”。但以此來指女子的毅然絕情,便有譏刺對方的意味!帮L散雨收,霧輕云薄!本渲械摹霸啤、“雨”歷來暗喻男女纏綿難解之情,典出《高唐賦》!帮L散”、“霧輕”暗喻這一負心女子寡情無義,她對濃如云雨的男女之戀,視為可聚可散的風與霧,毫無依憑可言。怨懷至此本應斷絕癡情,但睹物思人,依然舊情難已。
     “燕子樓空,暗塵鎖一床弦索。想移根換葉,盡是舊時,手種紅藥!边@四句一變憤懣語氣,轉為無限思量。如今人去樓空,樂器生塵,種種舊事舊情不由自主地又重上心頭。燕子樓是唐武寧軍節度使張愔為愛妾關盼盼所建。張愔卒后,盼盼念舊日恩愛而不嫁,其事綺艷感人!把嘧訕强铡卑翟⑼衾p綿之情已隨人去,借用蘇軾《永遇樂》詞“燕子樓空,佳人何在”句意,以托懷念之情。再望庭中紅藥正發,較當年手種之時已根移葉換,光陰之速,人情之變,觸處皆是,教人怎生忘懷?紅藥即芍藥,是古代愛情誓約的象征物!对娊洝や阡ⅰ罚骸熬S士與女,伊其相謔,贈之以勺藥!编崱豆{》:“送女以勺藥,結恩情也!碧评钯R《許公子鄭姬歌》:“先將芍藥獻妝臺,后解黃金大如斗!奔丛从凇朵阡ⅰ分!耙聘鶕Q葉”在詩詞中暗示情侶分散。程垓《意難忘》詞:“相逢情有在,不語意難忘。些個事,斷人腸。怎禁得恓惶。待與伊、移根換葉,試又何妨”俞平伯《清真詞釋》解:“移根換葉”三句云:“然無論如何換,如何移,我總記得分明,實是當時香泥親護,玉手相將,共同扶植者也!保ㄓ崞讲墩撛娫~曲雜著》643頁)似稍欠斟酌。蓋此詞上片之“紅藥”與下片之“杜若”、“梅萼”,各占一事,各領一意,且都有出典。尤其“移根換葉”喻情侶分散已見蘇詞,俞老所解恰與句意相違,恐它日不能明辨,相沿輾轉,特綴數語以茲后來參證。詞中“紅藥”句意既已辨明,尚須就詞中情感的變換加以點破!把嘧訐Э铡眱删涫菓涯钆f時恩愛,“想移根換葉”二句雖憶舊事,卻因此而又生怨恨;貞洰敵跏址N紅藥之時,曾相誓永結情好,伊今毀誓背盟,更置誓言于何地?由此可見,伊人不只“妙手能解連環”,而且背信棄義,無所不用其極,是可為而何事不可為?至此可謂怨之已極。
     下片“汀洲漸生杜若。料舟移岸曲,人在天角!比绻麑⑦@三句所表達的懷念之情,與上片歇拍詛咒詈罵之語加以比照,幾乎判若出自兩人之口。男女之愛發之于情,情之為物是不可理喻的。所以詛咒也好,詈罵也好,都是出自一片愛意。春天來臨,汀洲之上杜若漸萌,于是心中又打點起,為負心而去的情人料理一切的準備。伊已別去經年,行舟沿著曲曲不盡的水岸漸行漸遠,料想如今已在海角天涯。即便有信有物想寄給她又寄到何處?杜若是香草,用以象征情人之間的寄贈之物!毒鸥琛は娣蛉恕贰罚骸板和≈拶舛湃,將以遺兮遠者!彼浴巴≈逎u生杜若”是見杜若而生“將以遺兮遠者”之情,并非要寄什么香草,人愈遠而思愈切,其情之苦可想而得。
     “謾記得當日音書,把閑語閑言,待總燒卻!币驗槿巳ト者h,所以更加盼望去者寄來只言片語的消息以慰望眼。但這一切又化為空望;貞洰敵鯚釕僦畷r,紅箋密字音書不斷,至今仍置懷袖珍如至寶。事至今日才知道那只不過是些無關緊要的閑言淡語,真想付之一炬以解憤恨。樂府古辭《有所思》:“聞君有他心,燒之當風揚其灰。從今已往,勿復相思而與君絕!保ā稑犯娂230頁)情人反目往往會把平日視為至寶的紀念物撕毀燒掉以泄怨憤。樂府《有所思》所寫便是如此,但這首詞卻與《有所思》的人物心態有所不同,詞中雖然也說道“待總燒卻”,然而只是這么想并未這么做。其癡迷之情豈不有甚于付諸行為的真的“燒卻”嗎?
     “水驛春回,望寄我江南梅萼!边@兩句回應下片過拍“汀洲漸生杜若”。意思是說:我雖有心寄信、物給你,因你行蹤不定,欲寄而勢有不能;而我仍居原處,只要你肯寄則無有不能。何況現已春暖冰消,水驛通航,你怎不能把江南的春梅寄我一枝聊解苦憶呢?《荊州記》:“吳之陸凱自江南寄梅至長安,贈好友范曄,并寄詩云:“折梅逢驛使,寄與隴頭人。江南無所有,聊贈一枝春!逼鋵崱巴奈医厦份唷钡摹巴辈贿^是奢“望”而已,明知“情人斷絕,信音遼邈”,還如此奢望不已,豈非癡頑而何?但人間“無物似情濃”(張先《一叢花令》)所以才有“春蠶到死絲方盡,蠟炬成灰淚始干”(李商隱《無題》)這樣的癡情灑向人間惹人去尋繹玩味。
     “拚今生、對花對酒,為伊淚落!痹~人用這句極凄涼、極清醒又極真實的話語作為全詞的結尾,卻把情感推進到高峰。哀莫大于心死,今去者決絕,無可挽回,卻又不能“勿復相思而與君絕”,“對花對酒”尚且“為伊淚落”,那么無花無酒更當奈何?這些不盡之情留在詞外,令人玩索。
     周邦彥
     周邦彥(1056年-1121年),中國北宋末期著名的詞人,字美成,號清真居士,漢族,錢塘(今浙江杭州)人。歷官太學正、廬州教授、知溧水縣等;兆跁r為徽猷閣待制,提舉大晟府。精通音律,曾創作不少新詞調。作品多寫閨情、羈旅,也有詠物之作。格律謹嚴。語言典麗精雅。長調尤善鋪敘。為后來格律派詞人所宗。舊時詞論稱他為“詞家之冠”。有《清真集》傳世。

     宜城教育資源網www.duoyanshou.net
     拚今生,對花對酒,為伊淚落-解連環•怨懷無托拼音版翻譯周邦彥
     宜城教育資源網免費提供課件、試題、教案、學案、教學反思設計等備課資源。數百萬資源,無須注冊,天天更新!
     成人教育
       
     宜城教育資源網
     免責聲明 :本站資源版權歸原著作人所有,如果我們轉載的作品侵犯了您的權利,請通知我們,我們會及時刪除。
     宜城教育資源網主辦 站長:此地宜城 郵箱:yrqsxp@163.com QQ:290085779
     137肉体裸交XXXXX摄影_天堂…在线最新版资源_国产女爽爽精品视频天美传媒_年轻的护士3韩国三级